The Order of The Rising Sun Gold and Silver Rays, Spring 2023

The Order of The Rising Sun Gold and Silver Rays, Spring 2023

MAJLIS mengucapkan tahniah kepada Dr. Zoraida Mustafa atas penganugerahan The Order of Rising Sun Gold and Sliver Rays, Spring 2023.

Dr. Zoraida Mustafa
Dr. Zoraida telah menyumbang untuk mempromosikan pendidikan bahasa Jepun di Malaysia dan persefahaman antara Jepun dan Malaysia. Beliau mengasaskan Persatuan Pengajar Bahasa Jepun Malaysia (MAJLIS) dan merupakan Pengerusi sekarang. Selain itu, beliau mengajar bahasa Jepun kepada beberapa pelajar di AAJ (Rancangan Persediaan Khas Jepun), Universiti Malaya dan menghantar mereka ke Jepun.

Anugerah ini memberi penghormatan kepada sumbangan beliau dalam mengukuhkan hubungan antara Jepun dan Malaysia.