YAYASAN JEPUN KUALA LUMPUR


The Japan Foundation Kuala Lumpur (JFKL)

The Japan Foundation, yang ditubuhkan pada tahun 1972, adalah satu-satunya institusi Jepun yang didedikasikan untuk menjalankan program pertukaran budaya antarabangsa yang komprehensif di seluruh dunia. Cawangan Kuala Lumpur ditubuhkan pada Oktober 1989 dan statusnya ditingkatkan menjadi Pusat Kebudayaan pada Februari 1992. Tiga tahun kemudian pada bulan April 1995, Pusat Bahasa dibentuk di bawah payung Pusat Kebudayaan. Kemudahan yang terdapat di Yayasan Jepun Kuala Lumpur termasuk bilik tatami dan perpustakaan.

Objektif utama Yayasan Jepun Kuala Lumpur adalah untuk mengembangkan persefahaman antara masyarakat melalui budaya dan bahasa Jepun di rantau ini. Yayasan ini juga memfasilitasi dan menyokong pertukaran kakitangan dan pakar dalam bidang seni, kebudayaan, kemanusiaan dan sains sosial. Objektif lain termasuk mengembangkan kumpulan pakar tempatan dalam bidang pengajaran bahasa Jepun dan menyediakan bahan pengajaran yang sesuai untuk keperluan tempatan. Akhir sekali adalah untuk memudahkan pertukaran maklumat antara badan-badan yang berkaitan dalam masalah budaya yang berkaitan dengan Jepun.