PERSATUAN BAHASA JEPUN MALAYSIA


マレーシア日本語協会

Ditubuhkan pada tahun 1968 sebagai organisasi tanpa profit, kami komited untuk mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam dan hubungan yang bermakna antara rakyat Malaysia dan Jepun melalui pertukaran budaya antarabangsa dan promosi aktif pembelajaran bahasa dan budaya Jepun di kalangan rakyat Malaysia.


Sejak itu, kami sangat percaya bahawa hanya melalui penguasaan bahasa Jepun hubungan kami dengan orang Jepun dapat menjadi lebih bermakna, lebih mendalam dan bertahan. Dengan mempelajari bahasa mereka, kita bukan sahaja belajar budaya, nilai dan pemikiran mereka tetapi juga budaya kita sendiri.


Oleh itu, JLSM komited untuk memberikan sokongan jangka panjang untuk pembelajaran bahasa Jepun dengan mengadakan kursus bermula dari peringkat asas hingga tahap awal dan menyelenggara perpustakaan pelajar yang kecil tetapi mencukupi. Tetapi kita tidak memandang penguasaan bahasa Jepun sebagai tujuan tetapi sebagai jambatan. Oleh itu, kami memperhebatkan usaha kami dalam mewujudkan interaksi antara budaya antara rakyat Malaysia dan Jepun. Interaksi antara budaya ini menyediakan platform dalam menyatukan mereka yang mempunyai minat dan bahasa antara yang sama untuk bekerja demi keamanan dan kesejahteraan manusia sejagat. Oleh itu, kita tetap dinamakan sebagai masyarakat bahasa, bukan sebagai masyarakat budaya.


Kepesonaan Bahasa Jepun

​日本語の魅力

Langkah pertama anda di JLSM