KEAHLIAN

Keahlian MAJLIS terbuka untuk semua rakyat Malaysia yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Jepun, atau, secara profesional berminat dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan Bahasa Jepun. Ia juga terbuka kepada rakyat Malaysia yang tidak terlibat secara langsung dalam pengajaran atau penyelidikan Bahasa Jepun, tetapi berminat untuk menyertai aktiviti bahasa dan budaya Jepun anjuran MAJLIS. Penduduk tetap dan warga negara asing yang berminat untuk menyertai MAJLIS juga dialukan menjadi ahli bersekutu. Permohonan menjadi ahli MAJLIS boleh dibuat melalui laman sesawang MAJLIS. Terdapat tiga kategori keahlian iaitu:Ahli Biasa

 


Ahli Seumur Hidup

 


Ahli Bersekutu

 


Jika terdapat perubahan maklumat, ahli diminta mengemas kini dengan mengisi semula borang pendaftaran ahli untuk rekod dan rujukan Persatuan.

NO. AHLI      |      NAMA PENUH     |     INSTITUSI